Έντα Γκέμη

Η Δρ. Έντα Γκέμη είναι κοινωνικός επιστήμoνας με ειδίκευση στη διακυβέρνηση της μετανάστευσης και πολιτικές ένταξης. Είναι ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας (EUI) και στο Ινστιτούτο Αστικής και Περιφεριακής Έρευνας της Ακαδημίας Επιστημόνων της Αυστρίας (ISR). Διδάσκει πολιτικές μετανάστευσης και σπουδές φίλου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Τιράνων  (UET). 

Έχει διετελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Μεταναστευτική Πολιτική στο γραφείο του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ1650B/2011), καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Την περίοδο 2008-2013 διετέλεσε Εθνική Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταναστριών.

Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και μεταπτυχιακού διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.