Αίγλη Ζαφειράκου

Εμπειρογνώμων Εκπαιδευτικής Πολιτικης.

Tελείωσε το Λύκειο στη Σπάρτη, σπούδασε στην Γαλλία, διδακτορικό με υποτροφία της Γαλλικής κυβέρνησης. Δίδαξε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1995-2001, όπου προώθησε ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμμετείχε σε προγράμματα εκπαιδευτικής πολιτικής του ΟΟΣΑ και διετέλεσε ερευνήτρια στο Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, υποτροφία Fulbright.

Από το 2001 μέχρι και σήμερα εργάζεται ως εμπειρογνώμων εκπαιδευτικής  πολιτικής στην Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Έχει υποστηρίξει περισσότερες από 35 χώρες στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταρρυθμίσεων με στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Συμμετείχε στις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση του στόχου για ποιοτική εκπαίδευση του προγράμματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030» του ΟΗΕ. Είναι αφοσιωμένη στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, την  μείωση των ανισοτήτων και της φτώχιας μέσω ποιοτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και παγκοσμίως.