«Η ευρωπαϊκή ενότητα μας δίνει τη δύναμη να διατυπώνουμε απαντήσεις
τις οποίες ο κόσμος είναι υποχρεωμένος να ακούσει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί
το καλύτερο μέσο μας για την επίτευξη αυτού του σκοπού.»

⏤Φρανς Τίμερμανς